เราเป็นสถาบันติว CPA วิชา กฎหมาย 1 2 การสอบบัญชี 1 2 อันดับ 1 ของประเทศ

มีผู้เข้าอบรมมากที่สุด สอบผ่านมากที่สุด คุณภาพสูงสุด

ผู้เข้าอบรมทั่วไป และพนักงาน Big4 ให้การยอมรับและติวกับเรามากที่สุด

ขณะนี้เราเปิดติว TA วิชา ประมวลกฎหมาย การสอบบัญชี และในอนาคตจะเปิดติว การบัญชี

ด้วยการติวในสไตล์ของ CPA จะทำให้เราก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของการติว TA ในไม่ช้า


ผู้สมัครเข้าเรียน CPA ออนไลน์ จะต้องมีเลขประจำตัวฝึกงาน 7 หลัก

หากไม่มี กรุณาโทร 081-420-4412 หรือแจ้งทาง facebook ก่อนสมัครครับ

ส่วนผู้สมัครเข้าเรียน TA ออนไลน์ จะต้องสมัครสอบในเดือน ต.ค.63 นี้ ครับ


หากท่านใดที่เป็น CPA แล้ว จะติว CPA หรือเป็น TA แล้ว จะติว TA

หรือ ท่านใดต้องการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยไม่ต้องการเป็น CPA หรือ TA

ขอให้สมัครอบรมกับสภาวิชาชีพบัญชี จะตรงกับวัตถุประสงค์ของท่านมากกว่าครับ


กรุณาศึกษาเมนู "วิธีซื้อคอร์สเรียน" โดยละเอียด และ

ทำตามขั้นตอนตั้งแต่ 1 ถึง 12 อย่างเคร่งครัด


ในเว็บนี้ ได้ระบุรายละเอียดไว้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติ การส่งเอกสาร (ยกเว้นคอร์สราคาถูก)

ขอความกรุณาได้โปรดอ่านข้อมูลในเว็บอย่างละเอียด จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ


ขอให้ปฏิบัติตามวิธีการสมัครคอร์สเรียนอย่างเคร่งครัด

แนะนำให้ใช้ Chrome จะมีประสิทธิภาพที่สุด โดยกรอกข้อมูล "ภาษาไทย" ให้ครบถ้วน

โอนเงินอย่างถูกต้อง โดย "ไม่" นำวิธีการสมัครคอร์สสดในเว็บ www.tutorcpa.net

มาปฏิบัติกับคอร์สออนไลน์โดยเด็ดขาดขอให้กรอกที่อยู่ที่สามารถจัดส่งเอกสารได้ (ยกเว้นคอร์สราคาถูก)

หากเป็นคอนโด หรืออพาร์ทเม้นต์ จะมีปัญหามาก

เพราะนิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของอพาร์ทเม้นต์ ไม่แจ้งสมาชิกว่ามีเอกสารมาถึง

หากกรอกที่อยู่ไม่ถูกต้องครบถ้วน อาจมีปัญหาในการส่งเอกสาร

ที่อยู่ที่แจ้งมาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะอยู่ในขั้นตอนการส่งเอกสาร

จึงขอความกรุณาได้โปรดตรวจสอบ ที่อยู่ ว่าพิมพ์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว


ปัญหาที่พบบ่อย ให้ที่อยู่ โดยไม่มีบ้านเลขที่ หรือไม่มีระบุเลขที่ห้อง (หากเป็นอพาร์ตเม้นท์

บางท่านไม่ระบุรหัสไปรษณีย์ ไม่ระบุแขวง ตำบล ซึ่งเป็นปัญหาในการส่งอย่างมาก

บางท่านพิมพ์ผิด แม้กระทั่งบ้านเลขที่ของตนเอง หรือแม้กระทั่งชื่อตนเอง ยังพิมพ์ผิด

และที่ผ่านมา ให้เบอร์โทรของตนเองผิด ทำให้เอกสารไม่ถึงมือผู้รับ

จึงขอความกรุณา ระบุที่อยู่ให้ละเอียดที่สุด ตรวจสอบความถูกต้องอย่างแม่นยำ

วิชาชีพบัญชี เป็นวิชาชีพที่ขึ้นชื่อว่า มีความละเอียดรอบคอบมากกว่าวิชาชีพอื่น ครับ


ผู้สมัครหลายท่านเคยชินกับการใช้มือถือ จึงสมัครและกรอกข้อมูลโดยใช้มือถือ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดจำนวนมาก

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สมัครและกรอกข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่บ้านหรือที่ทำงานเท่านั้น


การเรียนคอร์สออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่าน เรียนล่วงหน้า และเรียนจบก่อนทุกคน โดยไม่จำเป็นต้องรอเรียนคอร์สสดแต่อย่างใด การเรียนคอร์สออนไลน์ของเว็บไซต์นี้ มีข้อจำกัดในเรื่องของชั่วโมง และจำนวนวัน

สมมติ ความยาวของวีดีโอ 15 ชั่วโมง ท่านสามารถดูได้จำกัดเพียง 18 ชั่วโมง โดยจำนวน 3 ชั่วโมงที่เผื่อให้นั้น

ก็เพื่อในกรณีที่ท่านฟังไม่ทันในส่วนใด ท่านสามารถย้อนฟังได้เล็กน้อย แต่ไม่สามารถฟังซ้ำทั้งหมดได้

เพราะเวลาจะเกินกว่า 18 ชั่วโมง นั่นหมายความว่า ท่านจะไม่สามารถฟังซ้ำไปซ้ำมา

บางท่าน ดูวีดีโอไปด้วย เลี้ยงลูกไปด้วย ไม่มีสมาธิในการดูวีดีโอ เมื่อฟังซ้ำไปซ้ำมา ระยะเวลาจะหมดทันที

นอกจากนี้ ระยะเวลาดู 18 ชั่วโมงนั้น ก็มีข้อจำกัดด้วยว่า ท่านจะต้องดูให้ครบ 18 ชั่วโมง ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับอนุมัติ

หากครบ 30 วัน แต่ท่านดูได้เพียง 12 ชั่วโมง ดังนั้น อีก 6 ชั่วโมงที่เหลืออยู่ จะไม่สามารถดูได้อีกแล้ว

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ในระหว่าง 30 วัน นับแต่ได้รับอนุมัติคอร์ส ท่านจะต้องบริหารเวลา 18 ชั่วโมงที่มีอยู่

ให้สามารถดูได้ครบในช่วง 30 วันดังกล่าว โดยท่านอาจจะเฉลี่ยดูวันละ 1 ชม. ถ้าทำได้ทุกวันติดต่อกัน

ท่านก็จะดูจบอย่างแน่นอน

บนหน้าจอของระบบออนไลน์ จะมีบอกจำนวนชั่วโมงที่เหลืออยู่ และจำนวนวันที่เหลืออยู่

หากอย่างใดอย่างหนึ่ง เหลือ "ศูนย์" แล้ว ท่านจะหมดสิทธิดูต่อทันที

เช่น จำนวนชั่วโมงเหลือ 5 ชม. แต่จำนวนวันเหลือ 0 วัน หรือ จำนวนชั่วโมงเหลือ 0 ชม. แต่จำนวนวันเหลือ 10 วัน

ดังนั้น ท่านจะต้องบริหารเวลาให้ดีที่สุด มีวินัย วางแผนการเรียนให้ได้ และ

ท่านจะประสบความสำเร็จในการเรียนมากกว่าทุกๆ คน


มักจะมีคำถามจำนวนมาก สำหรับคอร์สออนไลน์ แต่ละวัน มากกว่า 20 คำถาม ส่วนใหญ่จะเป็นคำถามซ้ำๆ กัน และ

เป็นคำถามที่มีลักษณะเป็น "รูปแบบ" สถาบันจึงได้รวบรวมคำถามดังต่อไปนี้

สมัครเรียนตอนนี้ แต่เรียนปี 64 ได้หรือไม่ (ไม่ได้ครับ เพราะสมัครแล้วต้องพร้อมเรียนเลย)

มีเอกสารเป็นไฟล์ pdf ไหม? (ไม่มีครับ จะ่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ภายใน 3 วันนับแต่อนุมัติคอร์ส)

เอกสารประกอบการติว รวมอยู่ในค่าคอร์สที่จ่ายหรือไม่ ? (รวมแล้วครับ)

ระยะเวลานับแต่เมื่อใด (เมื่อสถาบันอนุมัติคอร์ส ไม่ใช่วันแรกที่ท่านเริ่มดู)

เอกสารเหมือนกับเรียนคอร์สดไหม? (เหมือนกัน) (ยกเว้นคอร์สออนไลน์ราคาถูกที่จะไม่มีเอกสารติว)

สมมติว่า การสอบบัญชี 1 ความยาววีดีโอ 15 ชั่วโมง ถ้าดูครบ 18 ชั่วโมง จะไม่สามารถดูได้อีก? (ถูกต้อง)

เมื่อแจ้งชำระเงินแล้ว จะอนุมัติคอร์สภายในกี่ชั่วโมง (48 ชั่วโมง)

ระยะเวลาดู เริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เปิดดูวีดีโอ ? (ไม่ใช่ครับ เริ่มนับตั้งแต่สถาบันอนุมัติคอร์ส)

ถ้าครบ 30 วัน แล้วดูไม่หมด ต้องทำอย่างไร ? (ไม่สามารถดูได้อีกแล้วครับ จำเป็นต้องสมัครใหม่)

ทยอยดูได้หรือเปล่า ? (ทยอยได้ เช่นดูวันละ 2 ชั่วโมง แต่ต้องดูให้จบภายในจำนวนวันที่กำหนด)

ถ้าเป็นคนไม่มีวินัย จะเรียนออนไลน์ได้ไหม ? (แนะนำให้เรียนคอร์สสดดีกว่าครับ)

มีเอกสารประกอบการเรียนไหม และจะได้รับภายในกี่วัน (มี ยกเว้นคอร์สราคาถูก จะได้รับภายใน 3 วันนับแต่อนุมัติคอร์ส)

คอร์สราคาถูก คือ อะไร ? (คือคอร์สที่ระบุไว้ชัดเจนว่า ไม่มีเอกสารติว ซึ่งจะเปิดรับสมัครช่วง 2 สัปดาห์ก่อนสอบ)

คอร์สราคาถูก เหมาะกับใคร ? (เหมาะกับผู้เรียนที่มีความรู้พอสมควรแล้ว แต่อยากจะทบทวนอย่างรวดเร็วเท่านั้น)

จะเปิดคอร์สราคาถูกไหม ? (ไม่อยากให้รอคอร์สราคาถูก เพราะบางที สถาบันอาจไม่เปิดก็ได้)

หากไม่ใช่คอร์สราคาถูก จะมีเอกสารติวส่งทางไปรษณีย์ให้หรือไม่ ? (มีครับ)

ถ้าสมัครแล้ว สถาบันอนุมัติให้ดูแล้ว แต่ปรากฏว่า ไม่ได้ลงสอบ หรือมีภารกิจอื่น แต่ยังไม่ได้เริ่มดู จะขอเลื่อน หรือขอคืนเงินได้หรือไม่

(ไ่ม่ได้ครับ เมื่อท่านสมัครแล้ว สถาบันจะอนุมัติคอร์สเรียน และส่งเอกสารไปให้ (ยกเว้นคอร์สราคาถูก) หากท่านไม่มีวินัยที่จะเปิดดู ถือว่าท่านยอมทิ้งเงินไปโดยปริยาย)

ถ้าแจ้งการโอน ชำระค่าเรียนแล้ว จะสามารถเข้าไปเรียนได้วันไหน?

(เมื่ออนุมัติครับ โดยจะอนุมัติภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่แจ้งการชำระเงิน)

เริ่มเรียนโดยไม่รอเอกสารติวได้หรือไม่?

(แล้วแต่ผู้เรียนครับ บางคนใจร้อนรีบเรียนเลย บางคนใจเย็น รอเอกสารก่อนแล้วจึงเริ่มดู)

30 วันนับแต่อนุมัติ นับอย่างไร ? (สมมติ อนุุมัติวันที่ 1 ก.ค. เวลา 11.11 น. ต้องดูตามจำนวนชั่วโมงที่ให้ ภายในวันที่ 31 ก.ค. เวลา 11.11 น.)

สามารถเปิดดูได้ตลอดเวลาใช่หรือไม่ ? (ใช่ครับ บางคนดูตั้งแต่ เที่ยงวัน ถึงเที่ยงคืน)

สถาบันกำหนดเวลาให้ดูวีดีโอหรือไม่ ? (วีดีโอ ได้อัพโหลดไว้แล้ว ดังนั้น ผู้เรียนจะเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้)

วีดีโอแต่ละเรื่อง สามารถดูได้กี่ครั้ง (ดูได้กี่ครั้งก็ได้ แต่เวลาจะหมดเสียก่อน ต้องสมัครใหม่ เพราะบางคนชอบคลิปเรื่อง "กฎหมายบริษัทอย่างมาก" ก็จะเปิดดูซ้ำไปซ้ำมา โดยดูแต่เรื่องเดียว จนกระทั่งเวลาเหลือศูนย์ชั่วโมง ทำให้ดูเรื่องอื่นไม่ได้เลย)

บางท่านสมัครโดยไม่อ่านรายละเอียดหน้าเว็บไซต์เลย ผ่านไป 1 เดือน ไ่ม่เคยเข้ามาดู เวลาหมด ทำให้ทิ้งเงินไปฟรีๆ

เป็นคนชอบฟังซ้ำ จะสามารถดูออนไลน์ได้หรือไม่ ? (การฟังซ้ำไปซ้ำมา ถอยไปถอยมา จะทำให้ระยะเวลาดูหมดลง

ดังนั้น จะต้องฟังอย่างตั้งใจ ถอยกลับได้ หากฟังไม่ทัน ขอให้เปรียบเทียบกับคอร์สเรียนสด ที่ถอยหลังกลับไม่ได้เลย)

หากดูไปแล้ว 1 รอบ อยากจะดูซ้ำอีกรอบต้องสมัครใหม่ใช่หรือไม่ (ใช่ครับ)

เนื่องจากวีดีโอ มีระยะเวลาดู ภายใน 30 วัน นับแต่อนุมัติ หากต้องการดูวีดีโอจนถึงวันสอบ ต้องสมัครก่อนสอบ 30 วัน ใช่หรือไ่ม่

(ใช่ครับ แต่ไม่แนะนำ เพราะนักบัญชีที่ประสบความสำเร็จ และสอบผ่าน จะวางแผนดูวีดีโอล่วงหน้า มากกว่า 2 เดือน)

การเปิดดูวีดีโอ สามารถดู ข้ามไปข้ามมา ไม่ดูตามลำดับคลิป ได้หรือไม่ (ได้ครับ)

เมื่อมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหา ระหว่างการเรียน สามารถสอบถามได้ทางช่องทางใด (facebook ครับ)

วีดีโอคอร์สออนไลน์ อัดจากการเรียนคอร์สสดเมื่อใด (คอร์สสดล่าสุด ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา

หากต้องการอัพเดทจริงๆ แนะนำให้เรียนคอร์สสด แต่มีปัญหาว่า พอเรียนคอร์สสด ก็จะใกล้สอบมาก

สุดท้่ายอ่านหนังสือไม่ทัน ก็ต้องปล่อยตกไปโดยปริยาย

ดังนั้น ผู้เรียนจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง เพราะคอร์สสด และคอร์สออนไลน์

มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ขอแนะนำว่า ปัจจุบันนี้ มีนักศึกษา ปี 4 มาขอติวออนไลน์ล่วงหน้าจำนวนมาก

เด็กเหล่านี้ ต้องการเรียนให้จบอย่างรวดเร็ว ก็เพราะว่า เมื่อเขาเรียนจบ เขาจะอัพเดทไม่มาก

และเขาต้องการสอบครั้งเดียวผ่าน เขารู้ว่า เมื่อเข้า Big 4 แล้ว จะต้องทำงานอย่างเดียว ไม่มีเวลาอ่านหนังสือสอบ

แต่ในขณะที่ นักบัญชีทั่วไป ชอบติวใกล้ๆ สอบ ไม่เน้นเรียนล่วงหน้า

พอใกล้ๆ สอบ มีงานเข้ามา ทำให้เตรียมตัวไม่ทัน และสอบตกในที่สุด)


ยังมีคำถามอีกมากมาย เนื่องจากคอร์สออนไลน์ เป็นของใหม่สำหรับนักบัญชี จึงขอความกรุณาโทรคุยครับ

เพราะคำถามของท่าน จะนำมาบรรจุในเว็บไซต์นี้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โทร 081 - 420 -4412

หากสอบถามผ่านทาง facebook มักจะขอให้โทรมาคุยเสมอครับ


การเรียนลักษณะนี้ จะทำให้ท่านมีวินัยในการเรียน มีสมาธิ และจะสามารถประสบความสำเร็จก่อนใคร หากไม่มีสิ่งใดมากระตุ้น รับรองว่าท่านไม่มีทางเรียนจบครับ เมื่อท่านพร้อมที่จะเรียนล่วงหน้า และเรียนจบก่อนทุกคนแล้ว ขอให้ทราบว่า ท่านสามารถเข้าดูวีดีโอได้ทุกไฟล์ ก่อนหลังอย่างไรก็ได้ ย้อนหลังได้เล็กน้อย แต่ไม่สามารถฟังซ้ำได้ทั้งหมด ซึ่งสถาบันได้เผื่อเวลาไว้แล้ว แต่ละวิชาจะกำหนดระยะเวลาดูวีดีโอรวมทั้งสิ้น "จำกัด" เป็นจำนวนชั่วโมง ภายในจำนวนวันที่กำหนด นับแต่วันแรกที่อนุมัติให้ดูวีดีโอ หากครบจำนวนวันที่กำหนด แม้ดูเวลายังไม่ครบชั่วโมงก็ตาม คอร์สของท่านจะสิ้นสุดทันที จำนวนชั่วโมงที่เหลืออยู่จะสูญเปล่า ดังนั้น ท่านจะต้องบริหารเวลาด้วยตนเอง และประเมินความเป็นไปได้ที่จะดูวีดีโอแต่ละไฟล์จนครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด สถาบันไม่สามารถขยายเวลาให้ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ

คอร์สเรียนล่าสุด

คอร์สออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียนคอร์สสด หรือต้องทำงานวันเสาร์และหรือวันอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม การเรียนคอร์สออนไลน์มีอุปสรรคสำคัญ คือ ความไม่มีวินัยของผู้เรียน เนื่องจาก เรียนที่ใดก็ได้ เวลาใดก็ได้ เป็นส่วนตัว จนไม่มีแรงกระตุ้นจากบุคคลรอบข้าง และอาจทำให้การสอบ CPA ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ หากท่านมีวินัยในการเรียน ดูวีดีโอตั้งแต่เนิ่นๆ ทยอยดูตั้งแต่ก่อนสอบ จะทำให้ท่านสอบผ่านอย่างรวดเร็วภายในครั้งเดียว

ที่อยู่

Penkawin CPA ติว CPA และ TA online
99/57 หมู่ 5 ถนนทางรถไฟสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ติดต่อ

โทรศัพท์ :
081-420-4412
อีเมล :
penkawincpa@gmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติม